تبلیغات
مرجع جزوات دانشگاههای کشور ،منابع آزمون دکترای کشاورزی و منابع طبیعی کنکور 93, منابع ارشد 93,جزوات دکتری باغبانی,منابع دکتری باغبانی

منابع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی کلیه رشته ها برای آزمون دکترای آزاد 93-92

منابع دکتری دانشگاه سراسری کلیه رشته ها برای آزمون دکترای نیمه متمرکز 93-92

فروش منابع جزوات کلیه رشته های دکتری،برای اطمینان از وجود جزوات رشته خود تماس بگیرید:
فنی مهندسی مهندسی انرژی
فنی مهندسی مهندسی برق- الکترونیک
فنی مهندسی مهندسی برق- قدرت
فنی مهندسی مهندسی برق-کنترل وسیستم
فنی مهندسی مهندسی برق-مخابرات
فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
فنی مهندسی
مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
فنی مهندسی
مهندسی پزشکی-بیو مواد
فنی مهندسی مهندسی شیمی
فنی مهندسی مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید
فنی مهندسی مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
فنی مهندسی مهندسی عمران- سازه
فنی مهندسی مهندسی عمران- آب
فنی مهندسی مهندسی عمران-خاک
فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر-معماری کامپوتر
فنی مهندسی مهندسی کامپوتر –سیستم های نرم افزاری
فنی مهندسی مهندسی کامپوتر-هوش مصنوعی
فنی مهندسی مهندسی معدن- کلیه گرایشها
فنی مهندسی مهندسی محیط زیست
فنی مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد-کلیه گرایشها
فنی مهندسی مهندسی مکانیک
-تبدیل انرژی
فنی مهندسی مهندسی مکانیک
-طراحی جامدات
فنی مهندسی مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
فنی مهندسی مهندسی نساجی-
شیمی نساجی
فنی مهندسی مهندسی هسته ای-
مهندسی انرژی هسته ای
فنی مهندسی مهندسی هسته ای-
مهندسی پرتو پزشکی
فنی مهندسی
مهندسی هوافضا-کلیه گرایش ها
علوم پایه آمار
علوم پایه زیست شناسی دریا-جانوران دریا
علوم پایه زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا
علوم پایه ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
علوم پایه ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
علوم پایه ریاضی-
هندسه توپولوژی
علوم پایه ریاضی-جبر
علوم پایه ریاضی-آنالیز
علوم پایه زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی
علوم پایه زمین شناسی-
پترولوژی
علوم پایه زمین شناسی- فسیل شناسی و چینه شناسی
علوم پایه زمین شناسی-
سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

برای دیدن بقیه لیست و شماره تماسها برروی ادامه مطلب کلیک کنید

علوم پایه زمین شناسی-تکتونیک
علوم پایه زیست شناسی-فیزیولوژی جانوری
علوم پایه علوم جانوری-تکوینی
علوم پایه زیست شناسی-میکروبیولوژی
علوم پایه زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
علوم پایه زیست شناسی-سلولی و تکوینی گیاهی
علوم پایه زیست شناسی-سلولی و مولکولی
علوم پایه زیست شناسی-ژنتیک مولکولی
علوم پایه زیست شناسی-
سیستماتیک گیاهی
عوم پایه بیو شیمی
علوم پایه
بیوفیزیک
علوم پایه شیمی گرایش شیمی فیزیک
علوم پایه شیمی گرایش شیمی تجزیه
علوم پایه شیمی گرایش شیمی آلی
علوم پایه شیمی گرایش شیمی معدنی
علوم پایه شیمی گرایش شیمی کاربردی
علوم پایه فیزیک گرایش حالت جامد
علوم پایه فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
علوم پایه فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
علوم پایه فیزیک دریا
علوم پایه هواشناسی
علوم پایه ژئوفیزیک-گلیه گرایش ها
دامپزشکی پاتولوژی دامپزشکی
دامپزشکی بهداشت مواد غذائی
دامپزشکی
میکروبیولوژی دامپزشکی
دامپزشکی بهداشت و بیماری آبزیان
دامپزشکی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دامپزشکی
انگل شناسی دامپزشکی
دامپزشکی
قارچ شناسی دامپزشکی
دامپزشکی آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
دامپزشکی رادیولوژی دامپزشکی
دامپزشکی بیماری داخلی دامهای بزرگ
دامپزشکی بیماری های داخلی دامهای کوچک
دامپزشکی
بهداشت و بیماری طیور
دامپزشکی جراحی دامپزشکی
دامپزشکی مامایی و بیماری های تولید مثل دام
دامپزشکی فارماکولوژی دامپزشکی
دامپزشکی
فیزیولوژی دامپزشکی
کشاورزی آبیاری و زهکشی
کشاورزی سازه های آبی
کشاورزی مهندسی منابع آب
کشاورزی
اقتصاد کشاورزی
کشاورزی علوم باغبانی 
شاورزی بیماری شناسی گیاهی
کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی
کشاورزی توسعه کشاورزی
کشاورزی
علوم جنگل
کشاورزی علوم و صنایع چوب
کشاورزی حشره شناسی کشاورزی
کشاورزی خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک
کشاورزی خاکشناسی-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک
کشاورزی
خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک
کشاورزی زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
کشاورزی زراعت-اکولوژی کشاورزی
کشاورزی شیلات
کشاورزی محیط زیست
کشاورزی علوم و صنایع غذایی
کشاورزی تغذیه دام
کشاورزی
اصلاح نژاد دام
کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی
کشاورزی اصلاح نباتات
کشاورزی علوم مرتع
کشاورزی علوم و مهندسی آبخیزداری
کشاورزی مکانیزاسون کشاورزی
علوم انسانی
علوم اقتصادی
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-ادیان و عرفان
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-
تاریخ و تمدن اسلامی
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآنی و حدیث
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-
فلسفه و کلام اسلامی
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-
فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی
تاریخ
علوم انسانی
باستان شناسی
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانی جغرافیای سیاسی
علوم انسانی جغرافیای طبیعی
علوم انسانی
حسابداری
علوم انسانی حقوق بین الملل عمومی
علوم انسانی حقوق خصوصی
علوم انسانی حقوق عمومی
علوم انسانی حقوق کیفری و جرم شناسی
علوم انسانی
روانشناسی عمومی
علوم انسانی روانشناسی تربیتی
علوم انسانی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
علوم انسانی روانشناسی سلامت
علوم انسانی آموزش زبان آلمانی
علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی
علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی
علوم انسانی ادبیات فرانسه
علوم انسانی فرهنگ و زبان های باستانی ایران
علوم انسانی زبان و ادبیات عرب
علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی
علوم انسانی زبانشناسی همگانی
علوم انسانی جامعه شناسی
علوم انسانی عرفان اسلامی
علوم انسانی علوم ارتباطات
علوم انسانی
علوم سیاسی
علوم انسانی روابط بین الملل
علوم انسانی فلسفه تعلیم و تربیت
علوم انسانی برنامه ریزی درسی
علوم انسانی فلسفه تطبیقی
علوم انسانی فلسفه هنر
علوم انسانی
فلسفه علم
علوم انسانی فلسفه
علوم انسانی کلام-
فلسفه دین و مسائل کلامی جدید
علوم انسانی کتابداری و اطلاع رسانی
علوم انسانی میدریت بازرگانی-مدیرت بازار یابی
علوم انسانی مدیریت دولتی
علوم انسانی مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات
علوم انسانی مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات
علوم انسانی مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها
علوم انسانی مدیریت-
مدیریت مالی
علوم انسانی مدیریت-مدیریت رسانه ای
علوم انسانی مدیریت آموزشی
علوم انسانی مدیریت تکنولوژی
علوم انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
علوم انسانی مشاوره
علوم انسانی مدیریت آموزش عالی
علوم انسانی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
علوم انسانی مدیریت محیط زیست-مدیریت محیط زیست
علوم انسانی مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
هنر شهرسازی
هنر معماری 

فروش سوالات تست آزمون دکتری/دکترا
ضمنا لازم بذكر است بسته های سوالات شامل 5 الی 10 دوره سوالات از سال 81 الی 92 میباشد.وگاها رشته هایی با سالهای بیشتر(مجموعه سوالات دکترا -منابع سوالات آزمون).

سوالات آزمون دکترا PHD,سوالات آزمون دکتری
سوالات آزمون دکترا PHD
کشاورزی
سوالات آزمون دکترا PHD فنی و مهندسی
سوالات آزمون دکترا PHD
علوم پایه
سوالات آزمون دکترا PHD
منابع طبیعی
سوالات آزمون دکترا PHD پزشکی
سوالات آزمون دکترا PHD
علوم انسانی
سوالات آزمون دکترا PHD
هنر
سوالات آزمون دکترا PHD سایر رشته ها
ارسال با پست پیشتازاز طریق شبکه پست جمهوری اسلامی ایران

برای دریافت جزوات بصورت حضوری و یا از طریق پست پیشتاز و اعلام قیمت/ارسال با پست پیشتاز/سفارشی تماس بگیرید.

ارتباط با ما : 
فروش جزوات دکتری ارشد، منابع پارسه (بصورت کتاب)،جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس و پیامک تقاضا ۲۴ساعته
مسئول فروش منابع آزمون : علی بهشت پسند
پست الکترونیک : marjae.com[at]live.com

وبلاگ : http://Marjae.mihanblog.com | سایت : www.Marjae.com مرجع دات کام را بخاطر بسپارید


جزوات دکتری باغبانی - بسته آموزشی دکتری باغبانی

جزوات برتر باغبانی در دانشگاههای کشور
جزوات برتر زراعت در دانشگاههای کشور
جزوات برتر بیوتكنولو‍‍‍ژی در دانشگاههای کشور
جزوات برتر ژنتیك در دانشگاههای کشور
مرجع جزوات دانشگاههای کشور
مرکز سنجش و آمار جزوات دانشگاهی کشور،مرجع جزوات دانشگاه آزاد و سراسری
آزمون دکترای شیلات
بانك جزوات دانشگاهی و كنكوری
ایران جزوه
ایران جزوه،مركز جزوات ارشد و دكتری
جزوه-مرجع جزوات دانشگاهی.مرجع دانلود جزوات دانشگاهی رشته های مختلف
جزوه سرا
مرجع جزوه تست رایگان
مرجع کامل جزوه های دروس دانشگاهی
مرجع تخصصی جزوه های كاردانی،كارشناسی،كارشناسی ارشد،دكتری
مرجع کتاب های الکترونیکی

جزوات ارشد,دكتری مدیریت آموزشی ,منابع آزمون ارشد ,مرجع جزوات دانشگاهی,سوالات آزمون دكتری,منابع آزمون دكترای 93 ,منابع آزمون دکترای کشاورزی و منابع طبیعی کنکور 93 ,مرجع جزوات دانشگاههای کشور, منابع آزمون دكتری حسابداری,منابع پیشنهادی دكتری باغبانی, منابع دكتری پیشنهادی فیزیولو‍‍ژی گیاهان زراعی,سوالهای ارشد,پی اچ دی آزمون دات كام

   


نظرات()   

منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز
منابع دکترای بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی 93 - منابع آزمون دکترای باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی 93 - منابع دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی 93

معتبر ترین  منابع پیشنهادی جهت پذیرفته شدن در کنکور دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی است :
جزوات الزامی دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی :
- فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت:
1- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه  شیراز
2- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
3- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی
4- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران
5- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز

- ژنتیک و اصلاح گیاهان باغی :
6- جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
7- جزوه اصلاح مقدماتی دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران

- اصول تولید گیاهان باغبانی:
8- میوه کاری : جزوه نکات میوه کاری
9- میوه های معتدله : جزوه دکتر راحمی شیراز
10- میوه های دانه ریز : جزوه دکتر عبادی تهران
11- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری : ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
12- گلکاری: جزوه گل کاری نادری تهران
13- سبزیکاری: جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران

- تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی:
14- جزوه تغذیه دکتر طباطبائی دانشگاه تبریز
15- جزوه تغذیه دکتر بابالار دانشگاه تهران
16- جزوه تغذیه گیاهی
17- جزوه تغذیه و متابولیسم گیاهان در باغبانی

- مبانی بیوتکنولوژی گیاهی و مارکرهای ملکولی:
18- جزوه مبانی بیوتکنولوژی گیاهی
19- جزوه بیوتکنولوژی گیاهی
20- جزوه مارکرهای ملکولی

- ژنتیک مولکولی:
21- جزوه 1 ژنتیک مولکولی
22- جزوه 2 ژنتیک مولکولی
23- جزوه 3 ژنتیک مولکولی

24- سوالات دکتری سراسری سال 9- 91 -92 (فقط زبان انگلیسی عمومی و استعداد تحصیلی با پاسخ می باشد)
قیمت بسته دکتری باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی + جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی :
190000 تومان ( صد و نود هزار تومان)  قبل از خرید تماس بگیرید

موارد الزامی، منابع کتابی دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی که باید خودتان از بازار کتاب تهیه نمایید یا به فروشگاه کتاب مرجع دات کام سفارش دهید :
کتاب اصول اصلاح  نباتات باقری و فارسی
کتاب مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی
کتاب تست ژنتیک دیباگران و پوران
کتاب تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
کتاب سبزیکاری پیوست
کتاب تغذیه دکتر طباطبائی
جهت حفظ حق تالیف نویسندگان کتب باغبانی از ارسال کپی کتب باغبانی معذوریم،لذا منابع کتابی کنکور دکتری باغبانی را از کتاب فروشی های سراسر کشور یا کتابفروشی سایت مرجع دات کام تهیه فرمایید.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس حاصل فرمایید.

موارد زیر به صورت رایگان همراه بسته آموزشی بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی ارائه می شوند و هزینه دیگری بابت این موارد اضافه نمی شود:
جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی برای سفارش دهنده منابع دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی :
جزوه گلکاری دکتر صالحی (نسخه جدید)
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته
جزوه سبزیکاری کاشی،مسیحا،جوادی
جزوه میوه کاری-دکتر ارشادی- بوعلی سینا همدان
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت-دکتر ارشادی-دانشگاه بوعلی سینا همدان
کتاب لاتین سبزیکاری
کتاب لاتین گلکاری
کتاب لاتین باغبانی
مقاله توت فرنگی
جزوه انگور ( میوه های دانه ریز)
پاورپوینت میوه کاری
پاورپوینت های باغبانی
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
موارد بالا در بسته بصورت رایگان رایت شده برروی سی دی برای مشتری ارسال می گردد.(جزوات رایگان )

جزوات مروری دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی - جزوات توصیه شده برای آمادگی کنکور دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی :
جزوه گل کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر دلشاد دانشگاه تهران
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر کاشی دانشگاه تهران
جزوه اصول و مبانی ژنتیک
جزوه ژنتیک کشاورزی
جزوه گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر زمانی
جزوه گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر عبادی
جزوه خلاصه سبزی کاری دکتر دلشاد،حسندخت،کاشی و کتاب پیوست
جزوه خلاصه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ارشادی،عبادی،زمانی و کتاب دکتر خدیوی
جزوه خلاصه کتاب پس  از برداشت دکتر راحمی
قیمت جزوات مروری دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی : 125000 تومان (صد و بیست و پنج هزار تومان)

جزوات مکمل دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی:
کتاب های بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی
خواندن جزوات مکمل ضروری نیست، جزوات مکمل فقط برای آن دسته از داوطلبانی است که جزوات الزامی و مروری را خوانده باشند و جهت تکمیل مطالعات خود جزوات قدیمی را نیز مرور اجمالی کنند.


توجه به نکاتی قبل از خرید جزوات و بسته آموزشی دکتری باغبانی:
در صورت تهیه تکی جزوات هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.
ارسال به سراسر نقاط ایران با پست بصورت رایگان می باشد.

آیا اگر فقط جزوات الزامی را بخوانم کافیست و قبولی بنده حتمی میباشد، آیا تضمینی وجود دارد؟
جزوات ارائه شده جزوات پیشنهادی میباشد (جزوات اساتید معتبر و طراح سوال)، در زمان نزدیکی به آزمون جزوات الزامی توصیه میشود ولی اگر وقت کافی دارید موارد دیگری که پیشنهاد شده را تهیه نموده و مطالعه نمایید.
تضمینی در پذیرفته شدن شما در کنکور دکتری نیست . قبولی شما وابسته به فاکتورهای زیادی است ؛ زمان مطالعه شما،تعداد دفعات مرور جزوات و کتب، مدت زمان دوری شما از درس و دانشگاه (مدت زمان فارغ التحصیلی شما )، وقت کافی برای مطالعه، روشهای تست زنی شماست و حتما با خرید جزوات در کنکور دکتری موفق نخواهید شد. جزوه های پیشنهادی ارائه شده در سایت مرجع دات کام مسیر مطالعه و قبولی شما را ساده کرده و تماما بستگی مستقیم به تلاش و پشتکار شما دارد.
 
آیا تضمین می کنید که جزوات به دست من برسد و مشکل خاصی پیش نیاید؟
بله،پس از آنکه جزوات با پست برای شما ارسال شد، شما از طریق پیام کوتاه شماره ای 12 رقمی دریافت خواهید کرد که با مراجعه به آدرس http://tntsearch.post.ir از مکان مرسوله خود مطلع خواهید شد.

روند سفارش جزوات دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه :
الف) ابتدا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره کارت زیر واریز کنید :
6921 - 8458 - 7010 - 6037 بانک کشاورزی به نام Elahe Karami

ب) یا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید :
473408715 شماره حساب بانک کشاورزی بنام Elahe Karami

ب) سپس آدرس دقیق پستی خود را به همراه کد پستی 10 رقمی و نوع جزوات درخواستی و نام و نام خانوادگی خود را به شماره تلفن زیر پیامک نمایید :
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ - علی بهشت پسند
ج) سپس جزوات درخواستی خود را بین 1 روز تا 7 روز در مکان مورد نظر تحویل بگیرید ( مدت زمان ارسال بسته بخاطر تعداد واریزی ها در روز سفارش شما بستگی دارد)

ارتباط با ما : 
فروش جزوات دکتری ارشد، منابع پارسه (بصورت کتاب)،جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس و پیامک تقاضا ۲۴ساعته
مسئول فروش منابع آزمون : علی بهشت پسند
پست الکترونیک : marjae.com[at]live.com

وبلاگ : http://Marjae.mihanblog.com 

سایت : www.Marjae.com مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

جزوات دکتری باغبانی - بسته آموزشی دکتری باغبانی

برچسب‌ها: منابع دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی93منابع دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولیجزوات دکتری باغبانیمنابع دکتری باغبانیجزوات دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

   


نظرات()   

منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز
منابع دکتری باغبانی 93 - منابع دکتری گیاهان دارویی - منابع آزمون دکترای باغبانی گرایش گیاهان دارویی 93 - بسته آموزشی دکتری گیاهان دارویی 93

معتبر ترین  منابع پیشنهادی جهت پذیرفته شدن در کنکور دکتری گیاهان دارویی است :
جزوات الزامی دکتری گیاهان دارویی :
- فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت:
1- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه  شیراز
2- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
3- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی
4- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران
5- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز

- ژنتیک و اصلاح گیاهان باغی :
6- جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
7- جزوه اصلاح مقدماتی دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران

- اصول تولید گیاهان باغبانی:
8- میوه کاری : جزوه نکات میوه کاری
9- میوه های معتدله : جزوه دکتر راحمی شیراز
10- میوه های دانه ریز : جزوه دکتر عبادی تهران
11- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری : ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
12- گلکاری: جزوه گل کاری نادری تهران
13- سبزیکاری: جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران

- تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی:
14- جزوه تغذیه دکتر طباطبائی دانشگاه تبریز
15- جزوه تغذیه دکتر بابالار دانشگاه تهران
16- جزوه تغذیه و متابولیسم گیاهان در باغبانی

- فیزیولوژی گیاهان دارویی :
17- جزوه فیزیولوژی گیاهان دارویی 1 دکتر عزیزی دانشگاه تهران و فردوسی مشهد
18- جزوه فیزیولوژی گیاهان دارویی 2 دکتر عزیزی دانشگاه تهران و فردوسی مشهد
19- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان دارویی دکتر عزیزی دانشگاه تهران و فردوسی مشهد

- اصلاح گیاهان دارویی :
20- جزوه اصلاح گیاهان دارویی دکتر عزیزی دانشگاه تهران و فردوسی مشهد
21- جزوه اصلاح و اهلی کردن  دکتر شکرپور دانشگاه تهران
22- جزوه گیاهان دارویی تکمیلی دکتر عزیزی

23- سوالات دکتری سراسری سال 9- 91 -92 (فقط زبان انگلیسی عمومی و استعداد تحصیلی با پاسخ می باشد)
قیمت بسته دکتری باغبانی گرایش گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ای + جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی :
170000 تومان ( صد و هفتاد هزار تومان)

موارد الزامی، منابع کتابی دکتری گیاهان دارویی که باید خودتان از بازار کتاب تهیه نمایید یا به فروشگاه کتاب مرجع دات کام سفارش دهید :
کتاب اصول اصلاح  نباتات باقری و فارسی
کتاب مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی
کتاب تست ژنتیک دیباگران و پوران
کتاب تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
کتاب سبزیکاری پیوست
کتاب تغذیه دکتر طباطبائی
جهت حفظ حق تالیف نویسندگان کتب باغبانی از ارسال کپی کتب باغبانی معذوریم،لذا منابع کتابی کنکور دکتری باغبانی را از کتاب فروشی های سراسر کشور یا کتابفروشی سایت مرجع دات کام تهیه فرمایید.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس حاصل فرمایید.

موارد زیر به صورت رایگان همراه بسته آموزشی گیاهان دارویی ارائه می شوند و هزینه دیگری بابت این موارد اضافه نمی شود:
جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی برای سفارش دهنده منابع دکتری گیاهان دارویی :
جزوه گلکاری دکتر صالحی (نسخه جدید)
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته
جزوه سبزیکاری کاشی،مسیحا،جوادی
جزوه میوه کاری-دکتر ارشادی- بوعلی سینا همدان
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت-دکتر ارشادی-دانشگاه بوعلی سینا همدان
کتاب لاتین سبزیکاری
کتاب لاتین گلکاری
کتاب لاتین باغبانی
مقاله توت فرنگی
جزوه انگور ( میوه های دانه ریز)
پاورپوینت میوه کاری
پاورپوینت های باغبانی
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
موارد بالا در بسته بصورت رایگان رایت شده برروی سی دی برای مشتری ارسال می گردد.(جزوات رایگان )

جزوات مروری دکتری گیاهان دارویی - جزوات توصیه شده برای آمادگی کنکور دکتری گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ای :
جزوه گل کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر دلشاد دانشگاه تهران
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر کاشی دانشگاه تهران
جزوه خلاصه و نت برداری میوه کاری
جزوه میوه کاری خلاصه شده 
جزوه گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر زمانی و عبادی
جزوه خلاصه زندگی گیاه سبز دکتر لسانی
جزوه خلاصه سبزی کاری دکتر دلشاد،حسندخت،کاشی و کتاب پیوست
جزوه خلاصه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ارشادی،عبادی،زمانی و کتاب دکتر خدیوی
جزوه خلاصه کتاب پس  از برداشت دکتر راحمی
قیمت جزوات مروری دکتری گیاهان دارویی : 110000 تومان (صد و ده هزار تومان)

جزوات مکمل دکتری گیاهان دارویی :
کتابهای گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ای
خواندن جزوات مکمل ضروری نیست، جزوات مکمل فقط برای آن دسته از داوطلبانی است که جزوات الزامی و مروری را خوانده باشند و جهت تکمیل مطالعات خود جزوات قدیمی را نیز مرور اجمالی کنند.


توجه به نکاتی قبل از خرید جزوات و بسته آموزشی دکتری باغبانی:
در صورت تهیه تکی جزوات هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.
ارسال به سراسر نقاط ایران با پست بصورت رایگان می باشد.

آیا اگر فقط جزوات الزامی را بخوانم کافیست و قبولی بنده حتمی میباشد، آیا تضمینی وجود دارد؟
جزوات ارائه شده جزوات پیشنهادی میباشد (جزوات اساتید معتبر و طراح سوال)، در زمان نزدیکی به آزمون جزوات الزامی توصیه میشود ولی اگر وقت کافی دارید موارد دیگری که پیشنهاد شده را تهیه نموده و مطالعه نمایید.
تضمینی در پذیرفته شدن شما در کنکور دکتری نیست . قبولی شما وابسته به فاکتورهای زیادی است ؛ زمان مطالعه شما،تعداد دفعات مرور جزوات و کتب، مدت زمان دوری شما از درس و دانشگاه (مدت زمان فارغ التحصیلی شما )، وقت کافی برای مطالعه، روشهای تست زنی شماست و حتما با خرید جزوات در کنکور دکتری موفق نخواهید شد. جزوه های پیشنهادی ارائه شده در سایت مرجع دات کام مسیر مطالعه و قبولی شما را ساده کرده و تماما بستگی مستقیم به تلاش و پشتکار شما دارد.
 
آیا تضمین می کنید که جزوات به دست من برسد و مشکل خاصی پیش نیاید؟
بله،پس از آنکه جزوات با پست برای شما ارسال شد، شما از طریق پیام کوتاه شماره ای 12 رقمی دریافت خواهید کرد که با مراجعه به آدرس http://tntsearch.post.ir از مکان مرسوله خود مطلع خواهید شد.

روند سفارش جزوات دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه :
الف) ابتدا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره کارت زیر واریز کنید :
6921 - 8458 - 7010 - 6037 بانک کشاورزی به نام Elahe Karami

ب) یا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید :
473408715 شماره حساب بانک کشاورزی بنام Elahe Karami

ب) سپس آدرس دقیق پستی خود را به همراه کد پستی 10 رقمی و نوع جزوات درخواستی و نام و نام خانوادگی خود را به شماره تلفن زیر پیامک نمایید :
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ - علی بهشت پسند
ج) سپس جزوات درخواستی خود را بین 1 روز تا 7 روز در مکان مورد نظر تحویل بگیرید ( مدت زمان ارسال بسته بخاطر تعداد واریزی ها در روز سفارش شما بستگی دارد)

ارتباط با ما : 
فروش جزوات دکتری ارشد، منابع پارسه (بصورت کتاب)،جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس و پیامک تقاضا ۲۴ساعته
مسئول فروش منابع آزمون : علی بهشت پسند
پست الکترونیک : marjae.com[at]live.com
وبلاگ : http://Marjae.mihanblog.com 
سایت : www.Marjae.com مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

جزوات دکتری باغبانی - بسته آموزشی دکتری باغبانی

برچسب‌ها: منابع دکتری گیاهان دارویی 93منابع دکتری گیاهان داروییجزوات دکتری باغبانیمنابع دکتری باغبانیجزوات دکتری گیاهان دارویی

   


نظرات()   

منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز
منابع دکترای فیزیولوژی پس از برداشت 93 -منابع آزمون دکترای باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت 93 - منابع دکتری فیزیولوژی پس از برداشت 93

معتبر ترین  منابع پیشنهادی جهت پذیرفته شدن در کنکور دکتری فیزیولوژی پس از برداشت است :
جزوات الزامی دکتری فیزیولوژی پس از برداشت :
- فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت:
1- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه  شیراز
2- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
3- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران
4- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز

- ژنتیک و اصلاح گیاهان باغی :
5- جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
6- جزوه اصلاح مقدماتی دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران

- اصول تولید گیاهان باغبانی:
7- میوه کاری : جزوه نکات میوه کاری
8- میوه های معتدله : جزوه دکتر راحمی شیراز
9- میوه های دانه ریز : جزوه دکتر عبادی تهران
10- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری : ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
11- گلکاری: جزوه گل کاری نادری تهران
12- سبزیکاری: جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران

- تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی:
13- جزوه تغذیه دکتر طباطبائی دانشگاه تبریز
14- جزوه تغذیه دکتر بابالار دانشگاه تهران
15- جزوه تغذیه و متابولیسم گیاهان در باغبانی

- فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی:
16- جزوه 1 فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی
17- جزوه 2 فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی
18- جزوه 3 فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی
19- فیزیولوژی گیاهی تکمیلی

- تکنولوژی پس از برداشت:
20- جزوه 1 تکنولوژی پس از برداشت
21- جزوه 2 تکنولوژی پس از برداشت
22- جزوه تکنولوژی پس از برداشت تکمیلی

23- سوالات دکتری سراسری سال 9- 91 -92 (فقط زبان انگلیسی عمومی و استعداد تحصیلی با پاسخ می باشد)
قیمت بسته دکتری باغبانی گرایش فیزیولوژی پس از برداشت + جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی :
170000 تومان ( صد و هفتاد هزار تومان)

موارد الزامی، منابع کتابی دکتری فیزیولوژی پس از برداشت که باید خودتان از بازار کتاب تهیه نمایید یا به فروشگاه کتاب مرجع دات کام سفارش دهید :
کتاب اصول اصلاح  نباتات باقری و فارسی
کتاب مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی
کتاب تست ژنتیک دیباگران و پوران
کتاب تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
کتاب سبزیکاری پیوست
کتاب تغذیه دکتر طباطبائی
کتابهای فیزیولوژی پس از برداشت
جهت حفظ حق تالیف نویسندگان کتب باغبانی از ارسال کپی کتب باغبانی معذوریم،لذا منابع کتابی کنکور دکتری باغبانی را از کتاب فروشی های سراسر کشور یا کتابفروشی سایت مرجع دات کام تهیه فرمایید.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس حاصل فرمایید.

موارد زیر به صورت رایگان همراه بسته آموزشی فیزیولوژی پس از برداشت ارائه می شوند و هزینه دیگری بابت این موارد اضافه نمی شود:
جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی برای سفارش دهنده منابع دکتری فیزیولوژی پس از برداشت :
جزوه گلکاری دکتر صالحی (نسخه جدید)
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته
جزوه سبزیکاری کاشی،مسیحا،جوادی
جزوه میوه کاری-دکتر ارشادی- بوعلی سینا همدان
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت-دکتر ارشادی-دانشگاه بوعلی سینا همدان
کتاب لاتین سبزیکاری
کتاب لاتین گلکاری
کتاب لاتین باغبانی
مقاله توت فرنگی
جزوه انگور ( میوه های دانه ریز)
پاورپوینت میوه کاری
پاورپوینت های باغبانی
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
موارد بالا در بسته بصورت رایگان رایت شده برروی سی دی برای مشتری ارسال می گردد.(جزوات رایگان )

جزوات مروری دکتری فیزیولوژی پس از برداشت - جزوات توصیه شده برای آمادگی کنکور دکتری فیزیولوژی پس از برداشت :
جزوه گل کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر دلشاد دانشگاه تهران
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر کاشی دانشگاه تهران
جزوه خلاصه و نت برداری میوه کاری
جزوه میوه کاری خلاصه شده 
جزوه گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر زمانی و عبادی
جزوه خلاصه زندگی گیاه سبز دکتر لسانی
جزوه خلاصه سبزی کاری دکتر دلشاد،حسندخت،کاشی و کتاب پیوست
جزوه خلاصه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ارشادی،عبادی،زمانی و کتاب دکتر خدیوی
جزوه خلاصه کتاب پس  از برداشت دکتر راحمی
قیمت جزوات مروری دکتری فیزیولوژی پس از برداشت : 110000 تومان (صد و ده هزار تومان)

جزوات مکمل دکتری فیزیولوژی پس از برداشت :
کتاب های فیزیولوژی پس از برداشت
خواندن جزوات مکمل ضروری نیست، جزوات مکمل فقط برای آن دسته از داوطلبانی است که جزوات الزامی و مروری را خوانده باشند و جهت تکمیل مطالعات خود جزوات قدیمی را نیز مرور اجمالی کنند.


توجه به نکاتی قبل از خرید جزوات و بسته آموزشی دکتری باغبانی:
در صورت تهیه تکی جزوات هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.
ارسال به سراسر نقاط ایران با پست بصورت رایگان می باشد.

آیا اگر فقط جزوات الزامی را بخوانم کافیست و قبولی بنده حتمی میباشد، آیا تضمینی وجود دارد؟
جزوات ارائه شده جزوات پیشنهادی میباشد (جزوات اساتید معتبر و طراح سوال)، در زمان نزدیکی به آزمون جزوات الزامی توصیه میشود ولی اگر وقت کافی دارید موارد دیگری که پیشنهاد شده را تهیه نموده و مطالعه نمایید.
تضمینی در پذیرفته شدن شما در کنکور دکتری نیست . قبولی شما وابسته به فاکتورهای زیادی است ؛ زمان مطالعه شما،تعداد دفعات مرور جزوات و کتب، مدت زمان دوری شما از درس و دانشگاه (مدت زمان فارغ التحصیلی شما )، وقت کافی برای مطالعه، روشهای تست زنی شماست و حتما با خرید جزوات در کنکور دکتری موفق نخواهید شد. جزوه های پیشنهادی ارائه شده در سایت مرجع دات کام مسیر مطالعه و قبولی شما را ساده کرده و تماما بستگی مستقیم به تلاش و پشتکار شما دارد.
 
آیا تضمین می کنید که جزوات به دست من برسد و مشکل خاصی پیش نیاید؟
بله،پس از آنکه جزوات با پست برای شما ارسال شد، شما از طریق پیام کوتاه شماره ای 12 رقمی دریافت خواهید کرد که با مراجعه به آدرس http://tntsearch.post.ir از مکان مرسوله خود مطلع خواهید شد.

روند سفارش جزوات دکتری فیزیولوژی پس از برداشت :
الف) ابتدا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره کارت زیر واریز کنید :
6921 - 8458 - 7010 - 6037 بانک کشاورزی به نام Elahe Karami

ب) یا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید :
473408715 شماره حساب بانک کشاورزی بنام Elahe Karami

ب) سپس آدرس دقیق پستی خود را به همراه کد پستی 10 رقمی و نوع جزوات درخواستی و نام و نام خانوادگی خود را به شماره تلفن زیر پیامک نمایید :
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ - علی بهشت پسند
ج) سپس جزوات درخواستی خود را بین 1 روز تا 7 روز در مکان مورد نظر تحویل بگیرید ( مدت زمان ارسال بسته بخاطر تعداد واریزی ها در روز سفارش شما بستگی دارد)

ارتباط با ما : 
فروش جزوات دکتری ارشد، منابع پارسه (بصورت کتاب)،جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس و پیامک تقاضا ۲۴ساعته
مسئول فروش منابع آزمون : علی بهشت پسند
پست الکترونیک : marjae.com[at]live.com
وبلاگ : http://Marjae.mihanblog.com 
سایت : www.Marjae.com مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

جزوات دکتری باغبانی - بسته آموزشی دکتری باغبانی

برچسب‌ها: منابع دکتری فیزیولوژی پس از برداشت 93منابع دکتری فیزیولوژی پس از برداشتجزوات دکتری باغبانیمنابع دکتری باغبانیجزوات دکتری فیزیولوژی پس از برداشت

   


نظرات()   

منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز
منابع دکتری گیاهان زینتی 93 - منابع آزمون دکترای باغبانی گرایش گیاهان زینتی 93 - منابع دکترای گیاهان زینتی 93 - منابع دکتری گل و گیاهان زینتی - دکتری فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

معتبر ترین  منابع پیشنهادی جهت پذیرفته شدن در کنکور دکتری گیاهان زینتی است :
جزوات الزامی دکتری فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی - دکتری گیاهان زینتی :
- فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت:
1- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه  شیراز
2- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
3- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی
4- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران
5- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز

- ژنتیک و اصلاح گیاهان باغی :
6- جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
7- جزوه اصلاح مقدماتی دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران

- اصول تولید گیاهان باغبانی:
8- میوه کاری : جزوه نکات میوه کاری
9- میوه های معتدله : جزوه دکتر راحمی شیراز
10- میوه های دانه ریز : جزوه دکتر عبادی تهران
11- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری : ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
12- گلکاری: جزوه گل کاری نادری تهران
13- سبزیکاری: جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران

- تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی:
14- جزوه تغذیه دکتر طباطبائی دانشگاه تبریز
15- جزوه تغذیه دکتر بابالار دانشگاه تهران
16- جزوه تغذیه و متابولیسم گیاهان در باغبانی

- فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی :
17- جزوه فیزیولوژی گیاهان زینتی دکتر کافی دانشگاه تهران
18- جزوه گلکاری و فیزیولوژی گیاهان زینتی دکتر نادری دانشگاه تهران
19- جزوه فیزیولوژی گل دکتر صالحی دانشگاه شیراز

- اصلاح گیاهان زینتی:
20- جزوه اصلاح گیاهان زینتی دکتر نادری دانشگاه تهران
21- جزوه اصلاح گیاهان زینتی

22- سوالات دکتری سراسری سال 9- 91 -92 (فقط زبان انگلیسی عمومی و استعداد تحصیلی با پاسخ می باشد)
قیمت بسته دکتری باغبانی گرایش گیاهان زینتی | فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی + جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی :
170000 تومان ( صد و هفتاد هزار تومان)

موارد الزامی، منابع کتابی دکتری گیاهان زینتی که باید خودتان از بازار کتاب تهیه نمایید یا به فروشگاه کتاب مرجع دات کام سفارش دهید :
کتاب اصول اصلاح  نباتات باقری و فارسی
کتاب مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی
کتاب تست ژنتیک دیباگران و پوران
کتاب تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
کتاب سبزیکاری پیوست
کتاب تغذیه دکتر طباطبائی
جهت حفظ حق تالیف نویسندگان کتب باغبانی از ارسال کپی کتب باغبانی معذوریم،لذا منابع کتابی کنکور دکتری باغبانی را از کتاب فروشی های سراسر کشور یا کتابفروشی سایت مرجع دات کام تهیه فرمایید.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس حاصل فرمایید.

موارد زیر به صورت رایگان همراه بسته آموزشی فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی ارائه می شوند و هزینه دیگری بابت این موارد اضافه نمی شود:
جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی برای سفارش دهنده منابع دکتری فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی:
جزوه گلکاری دکتر صالحی (نسخه جدید)
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته
جزوه سبزیکاری کاشی،مسیحا،جوادی
جزوه میوه کاری-دکتر ارشادی- بوعلی سینا همدان
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت-دکتر ارشادی-دانشگاه بوعلی سینا همدان
کتاب لاتین سبزیکاری
کتاب لاتین گلکاری
کتاب لاتین باغبانی
مقاله توت فرنگی
جزوه انگور ( میوه های دانه ریز)
پاورپوینت میوه کاری
پاورپوینت های باغبانی
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
موارد بالا در بسته بصورت رایگان رایت شده برروی سی دی برای مشتری ارسال می گردد.(جزوات رایگان )

جزوات مروری دکتری فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی - جزوات توصیه شده برای آمادگی کنکور دکتری فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی :
جزوه گل کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز
جزوه گلهای آپارتمانی دکتر نادری دانشگاه تهران
جزوه معرفی گل و گیاهان زینتی
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر دلشاد دانشگاه تهران
جزوه گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر زمانی و عبادی
جزوه خلاصه زندگی گیاه سبز دکتر لسانی
جزوه خلاصه سبزی کاری دکتر دلشاد،حسندخت،کاشی و کتاب پیوست
جزوه خلاصه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ارشادی،عبادی،زمانی و کتاب دکتر خدیوی
جزوه خلاصه کتاب پس  از برداشت دکتر راحمی
جزوه چمن کاری
قیمت جزوات مروری دکتری گیاهان زینتی : 110000 تومان (صد و ده هزار تومان)

جزوات مکمل دکتری فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی :
کتابهای فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی
خواندن جزوات مکمل ضروری نیست، جزوات مکمل فقط برای آن دسته از داوطلبانی است که جزوات الزامی و مروری را خوانده باشند و جهت تکمیل مطالعات خود جزوات قدیمی را نیز مرور اجمالی کنند.


توجه به نکاتی قبل از خرید جزوات و بسته آموزشی دکتری باغبانی:
در صورت تهیه تکی جزوات هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.
ارسال به سراسر نقاط ایران با پست بصورت رایگان می باشد.

آیا اگر فقط جزوات الزامی را بخوانم کافیست و قبولی بنده حتمی میباشد، آیا تضمینی وجود دارد؟
جزوات ارائه شده جزوات پیشنهادی میباشد (جزوات اساتید معتبر و طراح سوال)، در زمان نزدیکی به آزمون جزوات الزامی توصیه میشود ولی اگر وقت کافی دارید موارد دیگری که پیشنهاد شده را تهیه نموده و مطالعه نمایید.
تضمینی در پذیرفته شدن شما در کنکور دکتری نیست . قبولی شما وابسته به فاکتورهای زیادی است ؛ زمان مطالعه شما،تعداد دفعات مرور جزوات و کتب، مدت زمان دوری شما از درس و دانشگاه (مدت زمان فارغ التحصیلی شما )، وقت کافی برای مطالعه، روشهای تست زنی شماست و حتما با خرید جزوات در کنکور دکتری موفق نخواهید شد. جزوه های پیشنهادی ارائه شده در سایت مرجع دات کام مسیر مطالعه و قبولی شما را ساده کرده و تماما بستگی مستقیم به تلاش و پشتکار شما دارد.
 
آیا تضمین می کنید که جزوات به دست من برسد و مشکل خاصی پیش نیاید؟
بله،پس از آنکه جزوات با پست برای شما ارسال شد، شما از طریق پیام کوتاه شماره ای 12 رقمی دریافت خواهید کرد که با مراجعه به آدرس http://tntsearch.post.ir از مکان مرسوله خود مطلع خواهید شد.

روند سفارش جزوات دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه :
الف) ابتدا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره کارت زیر واریز کنید :
6921 - 8458 - 7010 - 6037 بانک کشاورزی به نام Elahe Karami

ب) یا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید :
473408715 شماره حساب بانک کشاورزی بنام Elahe Karami

ب) سپس آدرس دقیق پستی خود را به همراه کد پستی 10 رقمی و نوع جزوات درخواستی و نام و نام خانوادگی خود را به شماره تلفن زیر پیامک نمایید :
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ - علی بهشت پسند
ج) سپس جزوات درخواستی خود را بین 1 روز تا 7 روز در مکان مورد نظر تحویل بگیرید ( مدت زمان ارسال بسته بخاطر تعداد واریزی ها در روز سفارش شما بستگی دارد)

ارتباط با ما : 
فروش جزوات دکتری ارشد، منابع پارسه (بصورت کتاب)،جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس و پیامک تقاضا ۲۴ساعته
مسئول فروش منابع آزمون : علی بهشت پسند
پست الکترونیک : marjae.com[at]live.com
وبلاگ : http://Marjae.mihanblog.com 
سایت : www.Marjae.com مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

جزوات دکتری باغبانی - بسته آموزشی دکتری باغبانی

برچسب‌ها: منابع دکتری گیاهان زینتی 93منابع دکتری گیاهان زینتیجزوات دکتری باغبانیمنابع دکتری باغبانیمنابع دکتری فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی

   


نظرات()   

منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز
منابع دکترای سبزی كاری فیزیولوژی و اصلاح سبزی 93 - منابع آزمون دکترای باغبانی گرایش سبزیکاری 93 - منابع دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی 93

معتبر ترین  منابع پیشنهادی جهت پذیرفته شدن در کنکور دکتری اصلاح و فیزیولوژی سبزی است :
جزوات الزامی دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی :
- فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت:
1- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه  شیراز
2- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
3- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی
4- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران
5- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز

- ژنتیک و اصلاح گیاهان باغی :
6- جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
7- جزوه اصلاح مقدماتی دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران

- اصول تولید گیاهان باغبانی:
8- میوه کاری : جزوه نکات میوه کاری
9- میوه های معتدله : جزوه دکتر راحمی شیراز
10- میوه های دانه ریز : جزوه دکتر عبادی تهران
11- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری : ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
12- گلکاری: جزوه گل کاری نادری تهران
13- سبزیکاری: جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران

- تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی:
14- جزوه تغذیه دکتر طباطبائی دانشگاه تبریز
15- جزوه تغذیه دکتر بابالار دانشگاه تهران
16- جزوه تغذیه گیاهی
17- جزوه تغذیه درختان میوه
18- جزوه تغذیه و متابولیسم گیاهان در باغبانی

- فیزیولوژی سبزی ها :
19- جزوه فیزیولوژی سبزیجات دکتر دلشاد دانشگاه تهران
20- جزوه فیزیولوژی گیاهان جالیزی دکتر دلشاد دانشگاه تهران

- اصلاح سبزی ها:
21- جزوه اصلاح سبزی دکتر حسندخت دانشگاه تهران
22- جزوه اصلاح گیاهان جالیزی دکتر حسندخت دانشگاه تهران
23- جزوه اصلاح سبزی دکتر کاشی دانشگاه تهران

24- سوالات دکتری سراسری سال 9- 91 -92 (فقط زبان انگلیسی عمومی و استعداد تحصیلی با پاسخ می باشد)
قیمت بسته دکتری باغبانی گرایش سبزی کاری و فیزیولوژی و اصلاح سبزی + جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی :
170000 تومان ( صد و هفتاد هزار تومان)

موارد الزامی، منابع کتابی دکتری سبزی کاری که باید خودتان از بازار کتاب تهیه نمایید یا به فروشگاه کتاب مرجع دات کام سفارش دهید :
کتاب اصول اصلاح  نباتات باقری و فارسی
کتاب مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی
کتاب تست ژنتیک دیباگران و پوران
کتاب تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
کتاب سبزیکاری پیوست
کتاب تغذیه دکتر طباطبائی
جهت حفظ حق تالیف نویسندگان کتب باغبانی از ارسال کپی کتب باغبانی معذوریم،لذا منابع کتابی کنکور دکتری باغبانی را از کتاب فروشی های سراسر کشور یا کتابفروشی سایت مرجع دات کام تهیه فرمایید.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس حاصل فرمایید.

موارد زیر به صورت رایگان همراه بسته آموزشی فیزیولوژی و اصلاح سبزی ارائه می شوند و هزینه دیگری بابت این موارد اضافه نمی شود:
جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی برای سفارش دهنده منابع دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی :
جزوه گلکاری دکتر صالحی (نسخه جدید)
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته
جزوه سبزیکاری کاشی،مسیحا،جوادی
جزوه میوه کاری-دکتر ارشادی- بوعلی سینا همدان
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت-دکتر ارشادی-دانشگاه بوعلی سینا همدان
کتاب لاتین سبزیکاری
کتاب لاتین گلکاری
کتاب لاتین باغبانی
مقاله توت فرنگی
جزوه انگور ( میوه های دانه ریز)
پاورپوینت میوه کاری
پاورپوینت های باغبانی
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
موارد بالا در بسته بصورت رایگان رایت شده برروی سی دی برای مشتری ارسال می گردد.(جزوات رایگان )

جزوات مروری دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی - جزوات توصیه شده برای آمادگی کنکور دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی :
جزوه گل کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر دلشاد دانشگاه تهران
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر کاشی دانشگاه تهران
جزوه سبزیکاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران
جزوه سبزیجات گلخانه ای دکتر دلشاد دانشگاه تهران
جزوه گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر زمانی و عبادی
جزوه خلاصه زندگی گیاه سبز دکتر لسانی
جزوه خلاصه سبزی کاری دکتر دلشاد،حسندخت،کاشی و کتاب پیوست
جزوه خلاصه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ارشادی،عبادی،زمانی و کتاب دکتر خدیوی
جزوه خلاصه کتاب پس  از برداشت دکتر راحمی
قیمت جزوات مروری دکتری سبزیکاری : 110000 تومان (صد و ده هزار تومان)

جزوات مکمل دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی :
کتابهای فیزیولوژی و اصلاح سبزی
خواندن جزوات مکمل ضروری نیست، جزوات مکمل فقط برای آن دسته از داوطلبانی است که جزوات الزامی و مروری را خوانده باشند و جهت تکمیل مطالعات خود جزوات قدیمی را نیز مرور اجمالی کنند.


توجه به نکاتی قبل از خرید جزوات و بسته آموزشی دکتری باغبانی:
در صورت تهیه تکی جزوات هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.
ارسال به سراسر نقاط ایران با پست بصورت رایگان می باشد.

آیا اگر فقط جزوات الزامی را بخوانم کافیست و قبولی بنده حتمی میباشد، آیا تضمینی وجود دارد؟
جزوات ارائه شده جزوات پیشنهادی میباشد (جزوات اساتید معتبر و طراح سوال)، در زمان نزدیکی به آزمون جزوات الزامی توصیه میشود ولی اگر وقت کافی دارید موارد دیگری که پیشنهاد شده را تهیه نموده و مطالعه نمایید.
تضمینی در پذیرفته شدن شما در کنکور دکتری نیست . قبولی شما وابسته به فاکتورهای زیادی است ؛ زمان مطالعه شما،تعداد دفعات مرور جزوات و کتب، مدت زمان دوری شما از درس و دانشگاه (مدت زمان فارغ التحصیلی شما )، وقت کافی برای مطالعه، روشهای تست زنی شماست و حتما با خرید جزوات در کنکور دکتری موفق نخواهید شد. جزوه های پیشنهادی ارائه شده در سایت مرجع دات کام مسیر مطالعه و قبولی شما را ساده کرده و تماما بستگی مستقیم به تلاش و پشتکار شما دارد.
 
آیا تضمین می کنید که جزوات به دست من برسد و مشکل خاصی پیش نیاید؟
بله،پس از آنکه جزوات با پست برای شما ارسال شد، شما از طریق پیام کوتاه شماره ای 12 رقمی دریافت خواهید کرد که با مراجعه به آدرس http://tntsearch.post.ir از مکان مرسوله خود مطلع خواهید شد.

روند سفارش جزوات دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه :
الف) ابتدا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره کارت زیر واریز کنید :
6921 - 8458 - 7010 - 6037 بانک کشاورزی به نام Elahe Karami

ب) یا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید :
473408715 شماره حساب بانک کشاورزی بنام Elahe Karami

ب) سپس آدرس دقیق پستی خود را به همراه کد پستی 10 رقمی و نوع جزوات درخواستی و نام و نام خانوادگی خود را به شماره تلفن زیر پیامک نمایید :
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ - علی بهشت پسند
ج) سپس جزوات درخواستی خود را بین 1 روز تا 7 روز در مکان مورد نظر تحویل بگیرید ( مدت زمان ارسال بسته بخاطر تعداد واریزی ها در روز سفارش شما بستگی دارد)

ارتباط با ما : 
فروش جزوات دکتری ارشد، منابع پارسه (بصورت کتاب)،جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس و پیامک تقاضا ۲۴ساعته
مسئول فروش منابع آزمون : علی بهشت پسند
پست الکترونیک : marjae.com[at]live.com
وبلاگ : http://Marjae.mihanblog.com 
سایت : www.Marjae.com مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

جزوات دکتری باغبانی - بسته آموزشی دکتری باغبانی

برچسب‌ها: منابع دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی 93منابع دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزیجزوات دکتری باغبانیمنابع دکتری باغبانیمنابع دکتری سبزیکاری

   


نظرات()   

بسته هوش و استعداد تحصیلی دکتری سراسری نیمه متمرکز :
جزوه استعداد تحصیلی
جزوات هوش و استعداد تحصیلی
سوالات تستی هوش
سوالات تستی استعداد تحصیلی
سوالات آزمون 90-91-92 استعداد تحصیلی دکتری سراسری نیمه متمرکز
قیمت بسته کامل درسی زبان انگلیسی دکترا  85000 تومان ( هشتاد و پنج هزار تومان )

بسته زبان انگلیسی عمومی دکتری سراسری نیمه متمرکز :
جزوه زبان انگلیسی عمومی تحصیلات تکمیلی
جزوات زبان عمومی
سوالات تست زبان عمومی
سوالات آزمون 90-91-92 زبان انگلیسی عمومی دکتری سراسری نیمه متمرکز
قیمت بسته کامل درسی استعداد تحصیلی دکترای سراسری  85000 تومان ( هشتاد و پنج هزار تومان )

خرید هر دو : بسته استعداد تحصیلی و بسته زبان انگلیسی عمومی با تخفیف 150000 تومان( صد و پنجاه هزار تومان )

توجه به نکاتی قبل از خرید جزوات و بسته استعداد تحصیلی و بسته زبان انگلیسی عمومی :
ارسال به سراسر نقاط ایران با پست بصورت رایگان می باشد.
 
آیا تضمین می کنید که جزوات به دست من برسد و مشکل خاصی پیش نیاید؟
بله،پس از آنکه جزوات با پست برای شما ارسال شد، شما از طریق پیام کوتاه شماره ای 12 رقمی دریافت خواهید کرد که با مراجعه به آدرس http://tntsearch.post.ir از مکان مرسوله خود مطلع خواهید شد.

روند سفارش جزوات دکتری، بسته زبان انگلیسی عمومی و استعداد تحصیلی :
الف) ابتدا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره کارت زیر واریز کنید :
6921 - 8458 - 7010 - 6037 بانک کشاورزی به نام Elahe Karami

ب) یا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید :
473408715 شماره حساب بانک کشاورزی بنام Elahe Karami

ب) سپس آدرس دقیق پستی خود را به همراه کد پستی 10 رقمی و نوع جزوات درخواستی و نام و نام خانوادگی خود را به شماره تلفن زیر پیامک نمایید :
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ - علی بهشت پسند
ج) سپس جزوات درخواستی خود را بین 1 روز تا 7 روز در مکان مورد نظر تحویل بگیرید ( مدت زمان ارسال بسته بخاطر تعداد واریزی ها در روز سفارش شما بستگی دارد)

ارتباط با ما : 
فروش جزوات دکتری ارشد، منابع پارسه (بصورت کتاب)،جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس و پیامک تقاضا ۲۴ساعته
مسئول فروش منابع آزمون : علی بهشت پسند
پست الکترونیک : marjae.com[at]live.com
وبلاگ : http://Marjae.mihanblog.com 
سایت : www.Marjae.com مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

برچسب‌ها: هوش و استعداد تحصیلیجزوه استعداد تحصیلیبسته استعداد تحصیلیجزوه زبان انگلیسی عمومیبسته زبان انگلیسی دکتری

   


نظرات()   

منابع دکتری مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز
منابع دکترای میوه كاری فیزیولوژی و اصلاح میوه 93 - منابع آزمون دکترای باغبانی گرایش میوه کاری 93 - منابع دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه 93

معتبر ترین  منابع پیشنهادی جهت پذیرفته شدن در کنکور دکتری اصلاح و فیزیولوژی میوه است :
جزوات الزامی دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه:
- فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت:
1- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر راحمی دانشگاه  شیراز
2- جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستوفی دانشگاه تهران
3- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی
4- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر کلانتری دانشگاه تهران
5- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی دانشگاه شیراز

- ژنتیک و اصلاح گیاهان باغی :
6- جزوه ژنتیک دکتر میرلوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
7- جزوه اصلاح مقدماتی دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران

- اصول تولید گیاهان باغبانی:
8- میوه کاری : جزوه نکات میوه کاری
9- میوه های معتدله : جزوه دکتر راحمی شیراز
10- میوه های دانه ریز : جزوه دکتر عبادی تهران
11- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری : ارشادی دانشگاه بوعلی همدان
12- گلکاری: جزوه گل کاری نادری تهران
13- سبزیکاری: جزوه سبزی کاری دکتر صالحی و حسندخت دانشگاه تهران

- تغذیه و متابولیسم گیاهان باغبانی:
14- جزوه تغذیه دکتر طباطبائی دانشگاه تبریز
15- جزوه تغذیه دکتر بابالار دانشگاه تهران
16- جزوه تغذیه گیاهی
17- جزوه تغذیه درختان میوه
18- جزوه تغذیه و متابولیسم گیاهان در باغبانی

- فیزیولوژی درختان میوه:
19- جزوه فیزیولوژی درختان میوه دکتر راحمی دانشگاه شیراز

- اصلاح درختان میوه:
20- جزوه اصلاح درختان میوه تکمیلی 1 دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران
21- جزوه اصلاح درختان میوه تکمیلی 2 دکتر فتاحی مقدم دانشگاه تهران
22- جزوه اصلاح درختان میوه دکتر راحمی دانشگاه شیراز
23- جزوه اصلاح میوه

24- سوالات دکتری سراسری سال 9- 91 -92 (فقط زبان انگلیسی عمومی و استعداد تحصیلی با پاسخ می باشد)
قیمت بسته دکتری باغبانی گرایش میوه کاری و فیزیولوژی و اصلاح میوه + جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی :
170000 تومان ( صد و هفتاد هزار تومان)

موارد الزامی، منابع کتابی دکتری میوه کاری که باید خودتان از بازار کتاب تهیه نمایید یا به فروشگاه کتاب مرجع دات کام سفارش دهید :
کتاب اصول اصلاح  نباتات باقری و فارسی
کتاب مبانی ژنتیک بهمن صمدی یزدی و طباطبایی
کتاب تست ژنتیک دیباگران و پوران
کتاب تست فیزیولوژی گیاهی پوران پژوهش
کتاب سبزیکاری پیوست
کتاب تغذیه دکتر طباطبائی
جهت حفظ حق تالیف نویسندگان کتب باغبانی از ارسال کپی کتب باغبانی معذوریم،لذا منابع کتابی کنکور دکتری باغبانی را از کتاب فروشی های سراسر کشور یا کتابفروشی سایت مرجع دات کام تهیه فرمایید.
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس حاصل فرمایید.

موارد زیر به صورت رایگان همراه بسته آموزشی فیزیولوژی و اصلاح میوه ارائه می شوند و هزینه دیگری بابت این موارد اضافه نمی شود:
جزوات، مقالات و کتب لاتین و فارسی ارسالی بصورت رایگان رایت شده بر روی سی دی برای سفارش دهنده منابع دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه :
جزوه گلکاری دکتر صالحی (نسخه جدید)
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته
جزوه سبزیکاری کاشی،مسیحا،جوادی
جزوه میوه کاری-دکتر ارشادی- بوعلی سینا همدان
جزوه فیزیولوژی پس از برداشت-دکتر ارشادی-دانشگاه بوعلی سینا همدان
کتاب لاتین سبزیکاری
کتاب لاتین گلکاری
کتاب لاتین باغبانی
مقاله توت فرنگی
جزوه انگور ( میوه های دانه ریز)
پاورپوینت میوه کاری
پاورپوینت های باغبانی
جزوه مشاوره و برنامه ریزی
موارد بالا در بسته بصورت رایگان رایت شده برروی سی دی برای مشتری ارسال می گردد.(جزوات رایگان )

جزوات مروری دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه - جزوات توصیه شده برای آمادگی کنکور دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه :
جزوه گل کاری دکتر صالحی دانشگاه شیراز
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر دلشاد دانشگاه تهران
جزوه سبزیکاری عمومی دکتر کاشی دانشگاه تهران
جزوه خلاصه و نت برداری میوه کاری
جزوه میوه کاری خلاصه شده 
جزوه گرمسیری و نیمه گرمسیری دکتر زمانی و عبادی
جزوه خلاصه زندگی گیاه سبز دکتر لسانی
جزوه خلاصه سبزی کاری دکتر دلشاد،حسندخت،کاشی و کتاب پیوست
جزوه خلاصه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ارشادی،عبادی،زمانی و کتاب دکتر خدیوی
جزوه خلاصه کتاب پس  از برداشت دکتر راحمی
قیمت جزوات مروری دکتری میوه کاری : 110000 تومان (صد و ده هزار تومان)

جزوات مکمل دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه:
نسخه کامل کتاب میوه کاری وست وود ترجمه دکتر رسول زادگان
خواندن جزوات مکمل ضروری نیست، جزوات مکمل فقط برای آن دسته از داوطلبانی است که جزوات الزامی و مروری را خوانده باشند و جهت تکمیل مطالعات خود جزوات قدیمی را نیز مرور اجمالی کنند.


توجه به نکاتی قبل از خرید جزوات و بسته آموزشی دکتری باغبانی:
در صورت تهیه تکی جزوات هزینه پست به عهده خریدار خواهد بود.
ارسال به سراسر نقاط ایران با پست بصورت رایگان می باشد.

آیا اگر فقط جزوات الزامی را بخوانم کافیست و قبولی بنده حتمی میباشد، آیا تضمینی وجود دارد؟
جزوات ارائه شده جزوات پیشنهادی میباشد (جزوات اساتید معتبر و طراح سوال)، در زمان نزدیکی به آزمون جزوات الزامی توصیه میشود ولی اگر وقت کافی دارید موارد دیگری که پیشنهاد شده را تهیه نموده و مطالعه نمایید.
تضمینی در پذیرفته شدن شما در کنکور دکتری نیست . قبولی شما وابسته به فاکتورهای زیادی است ؛ زمان مطالعه شما،تعداد دفعات مرور جزوات و کتب، مدت زمان دوری شما از درس و دانشگاه (مدت زمان فارغ التحصیلی شما )، وقت کافی برای مطالعه، روشهای تست زنی شماست و حتما با خرید جزوات در کنکور دکتری موفق نخواهید شد. جزوه های پیشنهادی ارائه شده در سایت مرجع دات کام مسیر مطالعه و قبولی شما را ساده کرده و تماما بستگی مستقیم به تلاش و پشتکار شما دارد.
 
آیا تضمین می کنید که جزوات به دست من برسد و مشکل خاصی پیش نیاید؟
بله،پس از آنکه جزوات با پست برای شما ارسال شد، شما از طریق پیام کوتاه شماره ای 12 رقمی دریافت خواهید کرد که با مراجعه به آدرس http://tntsearch.post.ir از مکان مرسوله خود مطلع خواهید شد.

روند سفارش جزوات دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوه :
الف) ابتدا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره کارت زیر واریز کنید :
6921 - 8458 - 7010 - 6037 بانک کشاورزی به نام Elahe Karami

ب) یا مبلغ جزوات سفارش خود را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایید :
473408715 شماره حساب بانک کشاورزی بنام Elahe Karami

ب) سپس آدرس دقیق پستی خود را به همراه کد پستی 10 رقمی و نوع جزوات درخواستی و نام و نام خانوادگی خود را به شماره تلفن زیر پیامک نمایید :
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ - علی بهشت پسند
ج) سپس جزوات درخواستی خود را بین 1 روز تا 7 روز در مکان مورد نظر تحویل بگیرید ( مدت زمان ارسال بسته بخاطر تعداد واریزی ها در روز سفارش شما بستگی دارد)

ارتباط با ما : 
فروش جزوات دکتری ارشد، منابع پارسه (بصورت کتاب)،جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار در کنکور
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس و پیامک تقاضا ۲۴ساعته
مسئول فروش منابع آزمون : علی بهشت پسند
پست الکترونیک : marjae.com[at]live.com
وبلاگ : http://Marjae.mihanblog.com 
سایت : www.Marjae.com مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

جزوات دکتری باغبانی - بسته آموزشی دکتری باغبانی

برچسب‌ها: جزوات الزامی دکتری فیزیولوژی و اصلاح میوهمنابع دکتری باغبانیجزوات دکتری میوه کاری,جزوه دکترای میوه کاریمنابع دکتری میوه کاری

   


نظرات()   

منابع ارشد باغبانی
معتبرترین منابع کارشناسی ارشد باغبانی 93 - منابع ارشد
منابع ارشد, منابع کارشناسی ارشد - منابع کارشناسی ارشد باغبانی 93 - جزوات و منابع کنکور کارشناسی ارشد برترین منابع کارشناسی ارشد باغبانی را از ما بخواهید

مرکز سنجش و آمار جزوات دانشگاهی کشور
مرجع دات کام را بخاطر بسپارید

ارتباط با ما : 
تماس با واحد فروش جزوات و منابع پارسه و جزوات اساتید مهم و تاثیر گذاردر کنکور
۰۹۳۵۱۶۰۴۹۰۸ تماس و پیامک تقاضا ۲۴ساعته
مسئول فروش منابع آزمون : علی بهشت پسند
پست الکترونیک : marjae.com[at]live.com
وبلاگ :http://Marjae.mihanblog.com
سایت :www.Marjae.com
شماره حساب (برای دریافت شماره حساب تماس بگیرید یا پیامک نمایید)


برچسب‌ها: منابع کارشناسی ارشد باغبانیباغبانی و کارشناسی ارشدمنابع ارشد باغبانیمنابع کارشناسی ارشد باغبانی 93معتبرترین منابع کنکور ارشد باغبانی 93

   


نظرات()   
  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

مرجع جزوات دانشگاههای کشور ،منابع آزمون دکترای کشاورزی و منابع طبیعی کنکور 93, منابع ارشد 93,جزوات دکتری باغبانی,منابع دکتری باغبانی

ارائه جزوات معتبر و مهم اساتید رشته های مختلف دانشگاههای كشور, دستیابی صحیح به جزوات برتر ارشد و دكتری